LIAM

A little bit of heaven just came down to earth
congrats!

בני ומאיה היקרים, 

לכבוד הולדת בנכם הבכור ליאם צירפנו שוברים לכל החיים – לשימושכם לאורך השנים.

נאחל את כל הטוב שבעולם לכם כהורים חדשים – נחת, הצלחה, הנאה והמון צחוק – גם בלילות ללא שינה.

ל"ג'וניור" מבית כהן אנחנו מאחלים את כל הטוב שבעולם עם הורים כמוכם הוא בטוח יגדל להיות "סניור" מושלם. 

שמחים בשמחתכם 

אוהבים, צוות Real Time Group